תנועות הנוער כחלק מהווי ביה"ס

תנועות הנוער כחלק מהווי ביה"ס

הנוער העובד והלומד מפעילה את 'קרן ההבראה לחינוך ותרבות', אשר מממנת אירועים שונים לשכבות י"א-י"ב: סמינר "אדם ועבודה" העוסק בעולם העבודה בישראל ומחנך לערך העבודה, פעילויות וימי כיף, ואף טיול הבראה איכותי באורך 3 ימים של שכבת יב'.

בביה"ס נמצאים במהלך השבוע מדריכים בוגרים מתנועת הנוער העובד והלומד. כאן מתבטא שיתוף הפעולה בין החינוך הפורמאלי לבלתי-פורמאלי.

מתקיימים מפגשים שבועיים של קבוצות הנהגה, אשר מודרכות להיות מרכז פעיל בשכבות י'-י"ב, ולוקחת אחריות בבית הספר על תחומים שונים: הפסקות פעילות, שיעורים לקראת חגים ומועדים(כמסורת גם ביום הזיכרון לרצח רבין), טיולים וסיורים, ימי ספורט ועוד.

 כמו כן תלמידים בשכבת י"ב מפעילים באופן קבוע במערכת את שכבת ט', ומהווים כתובת לכלל התלמידים בבית הספר לפניות והתייעצות בנושאי עבודה וזכויות נוער בעבודה.