מעשים הטובים – תלמידי הקמפוס מתנדבים בכלביה במהלך השנה