מבנאות מטוסים מגמת מבנה

הלימודים במגמה מקנים לתלמיד ידע תיאורטי ומעשי באחזקת מטוסים, בתיקון ובביצוע שינויי מבנה בכל מטוסי חיל האוויר.
כמו כן התלמידים ילמדו פירקי מכונות, חוזק חומרים וטכנולוגיה, וקריאת שרטוטים טכניים תעופתיים.
מקצועות הלימוד מותאמים לדרישות עדכניות של חיל האוויר.
התלמידים ייבחנו בבחינות גמר ויהיו זכאים לתעודת הסמכה מקצועית מטעם משרד התמ"ת.
התלמידים ייגשו לבחינות בגרות בהתאם לרמתם, ויוכלו לצבור עד 14יח"ל ויותר. תלמידים שיעמדו בקריטריונים יוכלו להירשם ללימודי טכנאי הנדסאי מכונות (י"ג י"ד).