יזמות

תנועות הנוער כחלק מהווי ביה"ס

תנועות הנוער כחלק מהווי ביה"ס הנוער העובד והלומד מפעילה את 'קרן ההבראה לחינוך ותרבות', אשר מממנת אירועים שונים לשכבות י"א-י"ב: סמינר "אדם ועבודה" העוסק בעולם העבודה בישראל ומחנך לערך העבודה, פעילויות וימי כיף, ואף טיול הבראה איכותי באורך 3 ימים של שכבת יב'. בביה"ס...

הטיול השנתי

פוסט זה מדבר על הטיול השנתי, מה עשינו, לאן הלכנו וכדקולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין...