פולין

תנועות הנוער כחלק מהווי ביה"ס

תנועות הנוער כחלק מהווי ביה"ס הנוער העובד והלומד מפעילה את 'קרן ההבראה לחינוך ותרבות', אשר מממנת אירועים שונים לשכבות י"א-י"ב: סמינר "אדם ועבודה" העוסק בעולם העבודה בישראל ומחנך לערך העבודה, פעילויות וימי כיף, ואף טיול הבראה איכותי באורך 3 ימים של שכבת יב'. בביה"ס...